Piotr Stanisław Król
CZY TĘDY NA WYSPY SZCZĘŚLIWE...

Strona Główna

Wysepki

Recenzje

Ciekawe linkiRETINA-FORUM

Okładka książki pt. Czy tędy na wyspy szczęśliwe...
O AUTORZE

Piotr Stanisław Król      Piotr Stanisław Król - ur. 5 sierpnia 1954 roku w Warszawie, publicysta, prozaik, poeta, tłumacz. Od marca do grudnia 1981 roku redaktor naczelny tygodnika "BIS", wydawanego przez NSZZ Solidarność w RSW "Prasa - Książka - Ruch". Po 13 grudnia 1981 roku publicysta w wydawnictwach drugiego obiegu (m.in.: Tygodnik "WOLA", "Tygodnik Mazowsze", Biuletyn Informacyjny Solidarność - nieregularnie ukazująca się kontynuacja tygodnika BIS). W 1983 roku ukazał się jego debiutancki tomik poezji pt.: "Spisywane nocą", dwa lata później drugi zbiór poezji pt.: "Okruchy pamięci" (1985). Obydwie książki wydane w podziemnym wydawnictwie "Wola" pod pseudonimem literackim Stanisław Kossek. Do 1989 roku współpracował z warszawskim Duszpasterstwem Świata Pracy.
      Publikowany w pismach literackich, almanachach, w tym w wydanym ostatnio: "Mikoła z dworca rajskiego", którego tytuł wzięty został z opowiadania nagrodzonego w listopadzie 2006 roku I miejscem w Konkursie Literackim FSON w Krakowie. Laureat m.in. I miejsca w Mazowieckim Konkursie Małej Formy Literackiej (2003), wyróżniony w Konkursie Literackim o Pióro Prezydenta Warszawy (2004). Redaktor naczelny Kwartalnika Kulturalnego "Sekrety ŻARu" oraz kwartalnika "RETINA". Autor wielu stałych rubryk prasowych i felietonów, pisanych także pod pseudonimami: Kos, Monokl, Bartosz Bitowski, Jan Porada (dwa ostatnie używane w publicystyce dotyczącej problematyki komputerowo-informatycznej). Właściciel i redaktor prowadzący założonego w 2001 roku portalu internetowego RETINA FORUM.
      Animator kultury, współorganizator i koordynator m.in. konkursów literackich, spotkań autorskich, imprez kulturalnych. Należy do Grupy Literackiej "Poetica", członek Stowarzyszenia Autorów Polskich.

Kontakt z autorem książki
Napisz na Wyspy Szczęśliwe...

Salonik Literacki Piotra Stanisława Króla - ZAPRASZAMY!

* * *

Książka „Czy tędy na wyspy szczęśliwe...” jest dostępna m.in. na półkach księgarni internetowej POEZJA POLSKA. Jeśli chcesz po nią sięgnąć (zapraszam),
KLIKNIJ TUTAJ

Sprzedaż wysyłkową książki prowadzi także Wydawnictwo Komograf, tel.: (0-22) 722-20-30, e-mail: komograf@komograf.com, adres: ul. Sadowa 8, 05-850 Jawczyce. Cena egz. 15 zł, koszt wysyłki wg cennika Poczty Polskiej pokrywa zamawiający.

„Szczęście jest jak motyl. Ścigaj je, a umknie ci.
Usiądź spokojnie, a spłynie na twoje barki.”

Anthony de Mello